Jidokwan Deutschland e.V.
Jidokwan Deutschland e.V.

Detlef Rößler

8.Dan Taekwon Do Jidokwan Korea No.1467

7.Dan Taekwon Do Kukkiwon No.05004188

4.Dan Chosun Haedong Gumdo Korea

1.Dan Hap Ki Do Korea

1.Vorsitzender der Jidokwan Deutschland e.V.

Prüfer der WTF für Dan-Prüfungen der Kukkiwon

Peter Dugas

5.Dan Taekwon Do

Landespräsident Niedersachsen 

Prüfer und Trainer Bad Sachsa

Jens Patzelt

5.Dan Taekwon Do

Jidokwan Herne

Jörg Wischniefski

5.Dan Taekwon Do

Jidokwan Recklinghausen

Corinna Husberg

5.Dan Taekwon Do

Jidokwan Herne

Gunnar Koepp

5.Dan Taekwon Do

Jidokwan Köln

Thomas Kleinhardt

4.Dan Taekwon Do

Jidokwan Harz

 

Henri Vincent Ndour

4.Dan Taekwon Do

Jidokwan Harz

 

Manuela Kaffee

4.Dan Taekwon Do

Trainerin Yung Dojang Duisburg

(Jidokwan Duisburg)

Josef Koczar

4.Dan Taekwon Do

Trainer Kampfsportschule Hetman

Marcello Lenkheit

3.Dan Taekwon Do

Jidokwan Duisburg

Sami Kassar

3.Dan Taekwon Do

Jidokwan Recklinghausen

Luisa Husberg

3.Dan Taekwondo

Bianca Waldöfner

2.Dan Taekwon Do

 

Corinna Boes Greif

2.Dan Taekwon Do

Jidokwan Deutschland

Emicy Tygör

2.Dan Taekwon Do

Andreas Spillner

1.Dan Taekwon Do

Jidokwan Harz

Eric Waldöfner

1.Dan Taekwon Do

 

Nurjin Kassar

1.Dan Taekwon Do

Jidokwan Recklinghausen

Melissa Ciller

1.Dan Taekwon Do

Jidokwan Recklinghausen

Ulf Lenkheit

1.Dan Taekwon Do

1. Vorsitzender

Yung Dojang Duisburg

Eduard Schander

1.Dan Taekwon DO

Yung Dojang (Jidokwan Duisburg)

Winona Laufke

1.Dan Taekwon Do

Young Dojang (Jidokwan Duisburg)

Giada Civarella

1.Dan Taekwondo

Till Materlik

1.Poom Taekwon Do

 

Elena Blagojevic

1.Poom 

Jidokwan Hanover

Belana Puchinger

1.Poom

Jidokwan Hanover

Maja Kostadinov

1.Poom

Jidokwan Hanover

Heliya Kamali

1.Poom

Jidokwan Hanover

 

Druckversion | Sitemap
© Jidokwan Deutschland e.V.