Jidokwan Deutschland e.V.
Jidokwan Deutschland e.V.

Detlef Rößler

8.Dan Taekwon Do Jidokwan Korea No.1467

7.Dan Taekwon Do Kukkiwon No.05004188

4.Dan Chosun Haedong Gumdo Korea

1.Dan Hap Ki Do Korea

1.Vorsitzender der Jidokwan Deutschland e.V.

Prüfer der WTF für Dan-Prüfungen der Kukkiwon

Peter Dugas

5.Dan Taekwon Do

Landespräsident Niedersachsen 

Prüfer und Trainer Bad Sachsa

Gunnar Koepp

5.Dan Taekwon Do

Jidokwan Köln

Jörg Wischniefski

4.Dan Taekwon Do

Jidokwan Recklinghausen

Thomas Kleinhardt

4.Dan Taekwon Do

Jidokwan Harz

Trainer in Clausthal-Zellerfeld

Henri Vincent Ndour

4.Dan Taekwon Do

Jidokwan Harz

Trainer Clausthal-Zellerfeld

Manuela Kaffee

4.Dan Taekwon Do

Trainerin Yung Dojank Duisburg

(Jidokwan Duisburg)

Josef Koczar

3.Dan Taekwon Do

Trainer Kampfsportschule Hetman

Sami Kassar

3.Dan Taekwon Do

Jidokwan Recklinghausen

Luisa Husberg

2.Dan Taekwondo

Bianca Waldöfner

2.Dan Taekwon Do

 

Achim Marsilius

2.Dan Taekwon Do

Yung Dojand (Jidokwan Duisburg)

Corinna Boes Greif

2.Dan Taekwon Do

Jidokwan Deutschland

Andreas Spillner

1.Dan Taekwon Do

Jidokwan Harz

Eric Waldöfner

1.Dan Taekwon Do

 

Nurjin Kassar

1.Dan Taekwon Do

Jidokwan Recklinghausen

Melissa Ciller

1.Dan Taekwon Do

Jidokwan Recklinghausen

Eduard Schander

1.Dan Taekwon DO

Yung Dojang (Jidokwan Duisburg)

Winona Laufke

1.Dan Taekwon Do

Young Dojang (Jidokwan Duisburg)

Emicy Tygör

2.Dan Taekwon Do

Till Materlik

1.Poom Taekwon Do

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Jidokwan Deutschland e.V.