Jidokwan Deutschland e.V.
Jidokwan Deutschland e.V.

Detlef Rößler

9.Dan Taekwon Do Jidokwan Korea No.9-468

7.Dan Taekwon Do Kukkiwon No.05004188

5.Dan Chosun Haedong Gumdo Korea

1.Dan Hap Ki Do Korea

1 st Class Taekwondo Jidokwan Master

1.Vorsitzender der Jidokwan Deutschland e.V.

Prüfer der WT für Dan-Prüfungen der Kukkiwon

                                 und der World Jidokwan Federation

Bernd Grosse-Daldrup

8.Dan Jidokwan Taekwondo

BTF e.V.

Dalkiran Moustafa

8.Dan Jidokwan Taekwondo

Jidokwan Schwalmtal 

Marco Paulo H.Ferreira

7.Dan Jidokwan Taekwondo

Dan. No.: 7-948

Jidokwan Portugal

Jens Patzelt

6.Dan Taekwon Do

Jidokwan Herne

Bianca Schiller

6.Dan Taekwon Do

Jidokwan Velbert

Peter Dugas

5.Dan Taekwon Do

Landespräsident Niedersachsen 

Prüfer und Trainer Bad Sachsa

Jörg Wischniefski

5.Dan Taekwon Do

Jidokwan Recklinghausen

Corinna Husberg

5.Dan Taekwon Do

Jidokwan Herne

Prüferin für Dan-Prüfung

Gunnar Koepp

5.Dan Taekwon Do

Jidokwan Köln

Ralf Pomorin

5.Dan Taekwon Do

Jidokwan Gelsenkirchen

Manuela Kaffee

5.Dan Taekwon Do

Trainerin Yung Dojang Duisburg

(Jidokwan Duisburg)

Thomas Kleinhardt

5.Dan Taekwon Do

Jidokwan Harz

 

Christian Geelen

5.Dan Taekwondo

Henri Vincent Ndour

5.Dan Taekwon Do

Jidokwan Harz

 

Josef Koczar

4.Dan Taekwon Do

Trainer Kampfsportschule Hetman

Marcello Lenkheit

4.Dan Taekwon Do

Jidokwan Duisburg

Luisa Husberg

3.Dan Taekwondo

Dojang Meisterin für Dan-Prüfungen

Chiara Kleechen

3.Dan Taekwondo

Halle

Florian

3.Dan Taekwondo

Halle

Sami Kassar

3.Dan Taekwon Do

Jidokwan Recklinghausen

Corinna Boes Greif

3.Dan Taekwon Do

Jidokwan Deutschland

Alexander Matter

3.Dan Taekwondo

Jidokwan Duisburg

Ingo Raabe

3.Dan Taekwon Do

Jidokwan Herne

Michal Schulz

3.Dan Taekwondo

Jidokwan Chlaustal-Zerllerfeld

Julian Stus

3.Dan Taekwondo

Coesfeld

Mirko Müller

2.Dan Taekwondo

Halle

Lea Grothoues

2.Dan Taekwondo

Coesfeld

Bianca Waldöfner

2.Dan Taekwon Do

 

Emicy Tygör

2.Dan Taekwon Do

Mehmet Alci

1.Dan Taekwondo

Jidokwan Duisburg

Thomas Pier

1.Dan Taekwondo

Coesfeld

Manuela Iwan

1.Dan Taekwon Do

Jidokwan Duisburg

Bernd Stier

1.Dan Taekwon Do

 

Andreas Spillner

1.Dan Taekwon Do

Jidokwan Harz

Eric Waldöfner

1.Dan Taekwon Do

 

Nurjin Kassar

1.Dan Taekwon Do

Jidokwan Recklinghausen

Melissa Ciller

1.Dan Taekwon Do

Jidokwan Recklinghausen

Ulf Lenkheit

1.Dan Taekwon Do

1. Vorsitzender

Yung Dojang Duisburg

Eduard Schander

1.Dan Taekwon DO

Yung Dojang (Jidokwan Duisburg)

Winona Laufke

1.Dan Taekwon Do

Young Dojang (Jidokwan Duisburg)

Maximilian Sylvester Nebel

1.Dan Taekwon Do

Jidokwan Velbert

Giada Civarella

1.Dan Taekwondo

Heliya Kamali

2.Poom

Jidokwan Hanover

 

Elena Blagojevic

2.Poom 

Jidokwan Hanover

Aaron Schauer

1.Poom Taekwon Do

Jidokwan Duisburg

Till Materlik

1.Poom Taekwon Do

 

Belana Puchinger

1.Poom

Jidokwan Hanover

Maja Kostadinov

1.Poom

Jidokwan Hanover

Druckversion | Sitemap
© Jidokwan Deutschland e.V.